Om Hultsfred Airport

TWR och stationsbyggnad

HULTSFRED Airport AB

Org.no: 556760-2270


Ledningen av företaget består av följande personer:


Sievert Andersson: Välkänd profil i flygsammanhang i Hultsfreds Kommun. Har bedrivit kommersiell flygverksamhet i flera år på Hultsfred Flygplats och även andra linjer. F.d. bankchef SHB Hultsfred. Innehar givetvis motorflygcertifikat. är medlem i Hultsfreds Flygklubb och har ett genuint flygintresse.

Kompetenser:

Bl.a. god kännedom om kommersiell flygverksamhet. flygplan, finansiering m.m. 

Sievert Andersson

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dan Edlund: Ägare till Defakon Renting AB, med dotterbolag. Fastighetsägare/Förvaltare. Förvaltar egna och externa fastigheter, bl.a. 920 lägenheter, ett 60-tal kontors- och butikslokaler i Oskarshamn, Avesta och Vimmerby. Äger f.d. sjukhemmet Moliljan i Målilla som f.n.är upplåtet till Migrationsverket. F.d. auktoriserad revisor. Innehar motorflyg- segelflyg- och skärmflygcertifikat. Medlem i Hultsfred Flygklubb.

Kompetenser: Bl.a. lång erfarenhet av ekonomi, fastighetsförvaltning, finansiering, handel, ekonomisk affärsjuridik m.m. Vi har valt Dan till styrelseordförande och att sköta ekonomi, fastighetsförvaltning, administration och avtalshantering m.m. i Hultsfred Airport AB.

Dan Edlund

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inge Hyckenberg: Ägare till Rexsvarven i Hultsfred och en välkänd profil i Hultsfred och Kalmar län. Har medverkat i många lyckade företagsrekonstruktioner genom partnerskap. Innehar motorflyg- och helikoptercertifikat. En hängiven flygare sedan många år.Är medlem i Hultsfred Flygklubb och har varit  för Frivilliga Flygkårens brandflyg- och sjöbevakningsverksamhet.

Kompetenser: Inge har bl.a. lång erfarenhet av affärs- och företagsutveckling. Har  också erfarenhet av upprustning/ombyggnation och försäljning. Inge ska sköta tekniska och praktiska frågor i och omkring flygplatsen med dess utrustning.

Inge Hyckenberg

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bengt Ingemarsson: Tidningsman, chefredaktör, VD i och huvudägare av Vimmerby Tidning, Kinda-Posten m.m. Har liksom övriga delägare ett mycket starkt intresse för lokal och regional utveckling av handel, industri och kommunikationer.

Kompetenser: Lång erfarenheter av media med dess förutsättningar, villkor och teknik. Genom Bengt har vi tillgång till stor media- och marknadsföringskompetens och många olika marknadsföringsplatser samt goda tryckeri- och distributionsmöjligheter. Bengt är vice ordförande och skall hantera alla media- marknadsförings- och distributionsfrågor i bolaget.

Bengt Ingemarsson

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Planer för framtiden

En av planerna är att bygga en s.k. Airpark.