Välkommen till Hultsfred Airport !

En flygplats för hela Norra Kalmar län.

 

Detta är VIKTIG INFORMATION / IMPORTANT INFORMATION

O.B.S ppr gäller för samtliga flyg

Hultsfred Radio: 123,550 MHz       ALL VERKSAMHET PÅ FÄLTET SKALL ANMÄLAS TILL FLYGPLATSANSVARIG 0730-969552

Det som är viktigt är att Anmäla ALLA START O LANDNINGAR


Detta beror på att SÄKERHETEN är PRIO 1          

    Även    segel     o flygklubben i HULTSFRED                

ALL FLYGVERKSAMHET MÅSTE HA TILLSTÅND ATT VISTAS PÅ FLYGFÄLTET OCH I  LUFTRUMMET ÖVER FLYGFÄLTET
AV ANSVARIG FÖR FLYGFÄLTET P.G.A 
DE RÅDANDE SÄKERHETSKRAVEN
KONTAKTA ANSVARIG 0730-969552
ANSVARIG EVERT OSCARSSON

                          

Banljuständning med radio:

TWR-frekvens med 5 sek S/M-tryck 5 ggr i följd.

Radio-controlled runway-light:

5 sek. with S/M-key, 5 times coherent.

             FÖR HELA FLYGFÄLTET Måndag-Fredag se anvisningar bokningar eller kontakta flygledningen 0730-969552                

Se "Bokningar" för att se alla gjorda bokningar och lediga datum och tider.

Nytillkomna bokningar: 2021-05-04  


 


52093Website updated: 2021-05-10 kl. 06,00  GMT/UTC.prev next
  • TWR
  • Bränsleanläggning.