PS/historikBokningar                       


För förfrågningar och bokningar: Kontakta Evert Oscarsson (073-096 95 52).


Registrerade bokningar:

(Gäller i regel dagtid mellan kl. 08 - 18, lokal tid).


OBS. Under tid som förberedelser eller tävling pågår på start/landningsbanan är banan avstängd för flyg.

Även stråkområde kan beröras. Ta kont med flygplatsledningen     +46730969552    

Undantag gäller för ev. nödlandning och start eller landning för t.ex. brandflyg           

  
                                                           BBOKNINGAR   2021                                                                                                                   
Period 1 Vecka 102-124  Måndag-Fredag  UMS SKELDAR  Interna flygningar Hela Flygfältet Utom SYAB- ÖvningsOmråden            
2012-05-29  Vecka 21 Lördag  08,00-18,00  Go Faster Motorevent  HELA FLYGFÄLTET  Gäller All Annan Verksamhet  FÖRBJUDEN             
O:B:S KONTAKTA ANSVARIG FÖR MERA INFO:  0730-969552                                                                                                                                                 
 2021-06-04-06 Vecka 22 Torsdag-Söndag 16,00-18,00 Mitsubishi 3000 GT Car Club Träning-   Tävling 2-8-9  O:B:S ALL FLYGVERKSAMHET FÖRBJUDEN KONTAKTA   ANSVARIG PÅ TELEFON E MAIL 0730-969552
2021-06-12-13 Vecka 23 Lördag- Söndag 08,00-18,00  DRIFTRACK     O:B:S  ENDAST Drifting området                                                                        
 2021-06-26  Vecka  25  Lördag  08,00 18,00  Go Faster  Motorevent Hela Flygfältet All Övrig Verksamhet 

2021-07-03   Vecka 26  Lördag  0800-1800                 804 Motorevent                             2-4-8-9 O:B:S ALL FLYGVERKSAMHET FÖRBJUDEN ENDAST BRANDFLYG TILLÅTET KONTAKTA ANSVARIG FÖR VIDARE INFO: 0730-969552

20210711-17 Vecka 28 Söndag-Lördag Street Week Sweden 2021 Motorevent HELA FLYGFÄLTET O:B:S ENDAST BRANDFLYG TILLÅTET

i övrigt ta kontakt med Ansvarig 0730-969552 för mera info.

2021-07-20 Vecka 29  Tisdag 08,00-18,00 Dragracing  SHRA Mantorp  Motorevent  HELA FLYGFÄLTET All Övrig Verksamhet FÖRBJUDEN

 2021-07-24 Vecka  29  Lördag  08,00-1800   Go Faster  Motorevent   Hela Flygfältet  All Övrig Verksamhet FÖRBJUDEN kont ansvarig

2021-07-25 Vecka 29  Söndag 08,00-18,00 Kalmar Sportvagnsklubb   2-8-9   

2021-07-30-31 Vecka 30 Fredag-Lördag 08,00-18,00 DRIFTRACK SM Tävling   HELA FLYGFÄLTET        Utom SYAB-Övningsområden      OKG-TÄLT o BÅGHANGAREN                                                  

 2021-08-21 Vecka 33  Lördag 08,00-18,00   Go Faster  Motorevent   Hela Flygfältet All Övrig Verksamhet FÖRBJUDEN Kont ansvarig

2021.09-04-05 Vecka 35 Lördag-Söndag 08,00-18,00 Motorevent Kalmar-Växjö Sportvagnsklubb  2-4-8-9 ALL ÖVRIG FLYGVERKSAMHET FÖRBJUDEN KONT ANSVARIG 0730-969552

2021-08-28-29 Vecka  34 Lördag-Söndag 0800-1800 Peugeot Klubben Lördag 2-4-8-9  Söndag 4-8-9         
2021-09-11-12  Vecka 36 Lördag-Söndag 08,00-18,00  DRIFTRACK  O:B:S ENDAST  Drifting området                                                                           
   


=========================================================================================================

FÄLTÖVERSIKT

Bokning av / berör följande: 

(1) Hela fältet.

(2) Start/Landningsbana.

(3) Stråkområde. (Delområden: Sida om bana, Sydväst, Sydost och Norr).

(4) Rullbana/Driftingbana.

(5) (Utanför bantröskel, bana 12.

(6) Utanför bantröskel, bana 30.

(7) Del av fältområde.

(8) Terminalbyggnad.

(9) TWR.

(10) Övrigt enl. beskrivning.

Orientering i bilden:     <<<: Norr om banan.                            Upp: Öster. Ned: Väster.                             >>> Söder om banan.

Stråkområde 3 Sydväst: Speciellt avdelat för segelflyg.

________________________________________________________________________________________________

Skicka gärna ett e-mail genom att fylla i fälten här nedan.