PS/historikBokningar                       


För förfrågningar och bokningar: Kontakta Evert Oscarsson (073-096 95 52). eller via  min mail                                                         evert.oscarsson@gmail.com                                                                                                                                                                                        


Registrerade bokningar:

(Gäller i regel dagtid mellan kl. 08 - 18, lokal tid). Vissa Bokningar kan ske på annan TID  


OBS. Under tid som förberedelser eller tävling pågår på start/landningsbanan är banan avstängd för flyg.

Även stråkområde kan beröras. Ta kont med flygplatsledningen     +46730969552    

Undantag gäller för ev. nödlandning och start eller landning för t.ex. brandflyg                                                                                        
BRANDFLYG TA KONTAKT MED ÖVRIGA HYRESGÄSTER INNAN START O LANDNINGAR MYCKET VIKTIGT  V
 IKTIGT 123,55                                                                 BBOKNINGAR   2021                                                                                                                                                                              
Period Q3-Q4 Vecka 131-150 Måndag-Fredag UMS SKELDAR  Interna flygningar Hela Flygfältet Utom SYAB-ÖvningsOmråden                       
      
                                        
                                 BOKNINGAR    2022                                                            
2022-04-30 Vecka 17 Lördag 08,00-18,00  Superstage   Motorevent    Landningsbana  2-8-9                                                                                        
2022-06-0Vecka 22  Lördag 08,00-18,00  Go Faster Motorevent HELA FLYGFÄLTET Övrig Verksamhet FÖRBJUDEN Kont ansvarig                      2022-07-02 Vecka 26 Lördag 08,00-18,00  Go Faster Motorevent HELA FLYGFÄLTET Övrig Verksamhet FÖRBJUDEN  Kont ansvarig                  2022-08-06 Vecka 31 Lördag 08,00-18,00 Go Faster Motorevent HELA FLYGFÄLTET Övrig Verksamhet FÖRBJUDEN  Kont ansvarig                  2022-09-03 Vecka 35 Lördag 08,00-18,00 Go Faster Motorevent HELA FLYGFÄLTET Övrig Verksamhet FÖRBJUDEN Kont ansvarig                  
   


   
   


=========================================================================================================

FÄLTÖVERSIKT

Bokning av / berör följande: 

(1) Hela fältet.

(2) Start/Landningsbana.

(3) Stråkområde. (Delområden: Sida om bana, Sydväst, Sydost och Norr).

(4) Rullbana/Driftingbana.

(5) (Utanför bantröskel, bana 12.

(6) Utanför bantröskel, bana 30.

(7) Del av fältområde.

(8) Terminalbyggnad.

(9) TWR.

(10) Övrigt enl. beskrivning.

Orientering i bilden:     <<<: Norr om banan.                            Upp: Öster. Ned: Väster.                             >>> Söder om banan.

Stråkområde 3 Sydväst: Speciellt avdelat för segelflyg.

________________________________________________________________________________________________

Skicka gärna ett e-mail genom att fylla i fälten här nedan.