PS/historikBokningar                       


För förfrågningar och bokningar: Kontakta Evert Oscarsson (073-096 95 52).


Registrerade bokningar:

(Gäller i regel dagtid mellan kl. 08 - 18, lokal tid).


OBS. Under tid som förberedelser eller tävling pågår på start/landningsbanan är banan avstängd för flyg.

Även stråkområde kan beröras. Ta kont med flygplatsledningen     +46730969552    

Undantag gäller för ev. nödlandning och start eller landning för t.ex. brandflyg           

       
                                                           BBOKNINGAR   2021                                                                                                                   
Period 1 Vecka 102-124  Måndag-Fredag  UMS SKELDAR  Interna flygningar Hela Flygfältet Utom SYAB- ÖvningsOmråden            
2021-05-01-02 Vecka17 Lördag-Söndag  0800-1800 Porsche-Klubben Slalomtävlingar 2-4-8-9
2021-05-08        Vecka 18 Lördag  0800-1800                804 Motorevent                                   2-4-8-9

2021-05-13-16 Vecka 19 Torsdag-Söndag 0800-1800 Västerviks Modellflygklubb  Meeting-Tävling  Stråket NORR o TWR             
 2021-06-04-06 Vecka 22 Torsdag-Söndag 16,00-18,00 Mitsubishi 3000 GT Car Club Träning-   Tävling 2-8-9 
  2021-05-29  Vecka 21  Lördag  08,00 18,00  Go  Faster Motorevent  Hela Flygfältet
 2012-06-26  Vecka  25  Lördag  08,00 18,00  Go Faster  Mototenvent Hela Flygfältet

2021-07-03   Vecka 26  Lördag  0800-1800                 804 Motorevent                             2-4-8-9 

 2021-07-31 Vecka  30  Lördag  08,00-1800   Go Faster  Motorevent   Hela Flygfältet 

 2021-08-21 Vecka 33  Lördag 08,00-18,00   Go Faster  Motorevent   Hela Flygfältet 

2021.08-22  Vecka  33  Söndag 08,00-18,00  Kalmar-Växjö Sportvagnsklubb  2-4-8-9  

2021-08-28-29 Vecka  34 Lördag-Söndag 0800-1800 Peugeot Klubben Lördag 2-4-8-9  Söndag 4-8-9            
   


=========================================================================================================

FÄLTÖVERSIKT

Bokning av / berör följande: 

(1) Hela fältet.

(2) Start/Landningsbana.

(3) Stråkområde. (Delområden: Sida om bana, Sydväst, Sydost och Norr).

(4) Rullbana/Driftingbana.

(5) (Utanför bantröskel, bana 12.

(6) Utanför bantröskel, bana 30.

(7) Del av fältområde.

(8) Terminalbyggnad.

(9) TWR.

(10) Övrigt enl. beskrivning.

Orientering i bilden:     <<<: Norr om banan.                            Upp: Öster. Ned: Väster.                             >>> Söder om banan.

Stråkområde 3 Sydväst: Speciellt avdelat för segelflyg.

________________________________________________________________________________________________

Skicka gärna ett e-mail genom att fylla i fälten här nedan.