Historik

2018-04-14--04-15, (V15. Lördag och Söndag: (2,8,9) Flygövning. Frivilliga Flygkåren, Norrtälje. FFK. (Avbokat p.g.a. lågt deltagande).

2018-05-21(V20, Måndag t.o.m. 05-31(V22, Torsdag): (1) Försvarsövning. (Avbokat).

2018-01-30 (V5   ,   Tisdag): (1), SAAB.

2017-12-07 (V49, Torsdag): (2, 4, och 6). SYAB. Halkbanekörning (Skidcar).

2017-11-28, 29 (V48, Tisd. Onsd.): (1) Katastrofövning (OKG).
2017-11-09, kl. 10-15 SNT: Start/Landningsbana, Stråkområdena, Terminalbyggnad samt TWR. Disponeras av SAAB.