Historik


2017-11-09, kl. 10-15 SNT: Start/Landningsbana, Stråkområdena, Terminalbyggnad samt TWR. Disponeras av SAAB.