Historik2018-07-08--07-15 (V27-28. Söndag - Söndag: (3, Sydväst, 8). Segelflygvecka.

2018-07-14--07-15 (V28. Lördag - Söndag: (4,5). Motorsport. Driftingbana.


2018-07-07 (V27, Lördag): (2,8,9) Motorsport, Träning/Tävling. Porsche Club Sverige.
2018-07-04--07-05 (V27, Onsdag-Torsdag: (2,8,9). UMS SKELDAR.

2018-06-26--07-01 (V26, Tisdag t.o.m. Söndag): (8). Midnattssolsrallyt 2018. Webbplats.

2018-06-28 -- 06-29, (V26, Torsdag t.o.m. Fredag): (2,8,9). UMS SKELDAR

2018-06-26 V26, Tisdag, kl. 0900 - 1200 Local time): (2) Riskutbildning med Skidcar. SYAB

2018-06-08 (V23, Fredag): (2,8,9) High Speed Truck Event. Förberedning inför tävling. Start kl. 18.

2018-06-09 (V23, Lördag): (2,8,9)High Speed Truck Event. Tävling kl. 08-18.

2018-05-24--05-25, (V21, Torsdag t.o.m. Fredag): (2,8,9). UMS SKELDAR.

2018-05-27 (V21, Söndag: (2,8,9) Motorsport. Träning/Tävling. Porsche Club Sverige.

2018-06-02 (V22, Lördag): (1) Summer Meet. Hultsfred Motorklubb.

2018-06-29 (V26, Fredag): (2,8,9) High Speed Truck Event. Förberedning inför tävling. Start kl. 18. Avbokat.

2018-06-30 (V26, Lördag): (2,8,9) High Speed Truck Event. Tävling kl. 08-18. (del av intekterna denna dag går till välgörenhet). Avbokat

2018-05-07--05-13, (V19, Måndag t.o.m. Söndag): (3, Sydväst, 8) Forts. Segelflygvecka. Gotlands Flygklubb, Segelflygsektionen.

2018-05-09. kl. 08.00 - 14.30 SNT. SYAB, SkidCar.

2018-04-23--04-27,(V17, Måndag t.o.m. Fredag): (2,8,9) UMS SKELDAR.

2018-04-28 (V17), Lördag: (2,8,9) Motorsport. Träning/Tävling. Sveriges MotorCyklister (SMC).

2018-05-01 (V18), Tisdag: (2,8,9) Motorsport. Träning/Tävling. Porsche Club Sverige.

2018-05-04--05-06, (V18. Fredag t.o.m. Söndag): (3, Sydväst, 8) Del av Segelflygvecka). Gotlands FLygklubb, Segelflygsektionen.

2018-05-05 (V18, Lördag): (2,8,9) Motorsport. Träning/Tävling. Porsche Club Sverige.

2018-04-14--04-15, (V15. Lördag och Söndag: (2,8,9) Flygövning. Frivilliga Flygkåren, Norrtälje. FFK. (Avbokat p.g.a. lågt deltagande).

2018-05-21(V20, Måndag t.o.m. 05-31(V22, Torsdag): (1) Försvarsövning. (Avbokat).

2018-01-30 (V5   ,   Tisdag): (1), SAAB.

2017-12-07 (V49, Torsdag): (2, 4, och 6). SYAB. Halkbanekörning (Skidcar).

2017-11-28, 29 (V48, Tisd. Onsd.): (1) Katastrofövning (OKG).
2017-11-09, kl. 10-15 SNT: Start/Landningsbana, Stråkområdena, Terminalbyggnad samt TWR. Disponeras av SAAB.