Historik


2018-01-30 (V5   ,   Tisdag): (1), SAAB.

2017-12-07 (V49, Torsdag): (2, 4, och 6). SYAB. Halkbanekörning (Skidcar).

2017-11-28, 29 (V48, Tisd. Onsd.): (1) Katastrofövning (OKG).
2017-11-09, kl. 10-15 SNT: Start/Landningsbana, Stråkområdena, Terminalbyggnad samt TWR. Disponeras av SAAB.