Välkommen till Hultsfred Airport !

En flygplats för hela Norra Kalmar län.


VIKTIG INFORMATION/IMPORTANT INFORMATION

Hultsfred Radio: 123,550 MHz

Banan avstängd p.g.a. snöhinder !
The airstrip closed. Cause: Problems with snow


Banljuständning med radio: TWR-frekvens med 5 sek S/M-tryck 5 gr. i följd.
Radio-controlled runway light (PCL, Pilot Controlled Lighting)): 5 sek. with S/M-key, 5 times coherent.

***
Pågående arbeten: Nya grindar vid infart banände RW12.
***

I övrigt / Otherwise
Normalläge / Normal mode

Mera info: "Flygplatsfakta"

Nytillkomna Bokningar:  2018-03-12.


Updated: 2018-03-15. 11.34 GMT/UTC, 12.34 SNT


prev next


thumb_logo1_1024jpg

Teknikservice och webb.

Copyright 2018