Välkommen till Hultsfred Airport !

En flygplats för hela Norra Kalmar län.


VIKTIG INFORMATION/IMPORTANT INFORMATION


Hultsfred Radio: 123,550 MHz


*****

2018-07-17 (V29, Tisdag): (1) V8 Challenge.
OBS! Hela fältet bokat, inkl. start/landningsbana.
Undantag endast för brandflyg.

*****


Kontrollera sidan FÄLTÖVERSIKT för att se vilka områden som är bokade
eller är berörda av restriktioner

*****

Banljuständning med radio: TWR-frekvens med 5 sek S/M-tryck 5 gr. i följd.
Radio-controlled runway light (PCL, Pilot Controlled Lighting)): 5 sek. with S/M-key, 5 times coherent.

***
Pågående arbeten: Nya grindar vid infart banände RW12.
***

I övrigt / Otherwise

STOR BRANDRISK / LARGE FIRE HAZARD

Iaktag stor försiktighet med eld !
Still great caution with fire!
Grillning får endast ske på anvisade platser.
(Vid flygtjänstbyggnaden och särskild plats vid driftingbanan).
All annan grillning inom området är förbjuden !!!
***

Mera info: "Flygplatsfakta"

Nytillkomna Bokningar:  2018-07-16.


Updated: 2018-07-16. 11.20 GMT/UTC, 13.20 Local Time.


prev next


thumb_logo1_1024jpg

Teknikservice och webb.

Copyright 2018