Välkommen till Hultsfred Airport !

En flygplats för hela Norra Kalmar län.


VIKTIG INFORMATION/IMPORTANT INFORMATION


Hultsfred Radio: 123,550 MHz


*****

2018-08-24 (V34, Fredag): (2,8,9) High Speed Truck Event. Förberedning inför tävling. Start kl. 18.

2018-08-25 (V34, Lördag): (2,8,9) High Speed Truck Event. Tävling kl. 08-18.

*****
Kontrollera sidorna BOKNINGAR och FÄLTÖVERSIKT för att se vilka områden som är bokade
eller är berörda av restriktioner

*****

Banljuständning med radio: TWR-frekvens med 5 sek S/M-tryck 5 gr. i följd.
Radio-controlled runway light (PCL, Pilot Controlled Lighting)): 5 sek. with S/M-key, 5 times coherent.

*****

Pågående arbeten: 
Målning gamla GP-Siten.
Tanken för JET-A1 klart och påfyllt.
Utbildning av FAK-medlemmar på flygplatsens brandbil.

*****

I övrigt / Otherwise

STOR BRANDRISK / LARGE FIRE HAZARD

Iaktag stor försiktighet med eld !
Still great caution with fire!
 ELDNINGSFÖRBUD !
Trots att brandrisken nu efter regnet är mindre,
 gäller tillåten grillning även fortsättningsvis endast
på anvisade platser och under god uppsikt.

*****

Mera info: "Flygplatsfakta"

Nytillkomna Bokningar:  2018-07-16.


Updated: 2018-08-14, 19.39 GMT/UTC, 21.39 Local Time.


prev next


thumb_logo1_1024jpg

Teknikservice och webb.

Copyright 2018