Välkommen till Hultsfred Airport !

En flygplats för hela Norra Kalmar län.


VIKTIG INFORMATION/IMPORTANT INFORMATION


Hultsfred Radio: 123,550 MHz

Landningsbanan delvis avstängd/Landing run partially off.

(Piloter uppmanas hålla kontakt med SYAB)

(Pilots are advised to keep in touch with SYAB.)

SYAB, Hultsfred Airport: Tel. 0495-132 42

Följande dagar och tider/The following days and times:
2018-06-07. kl. 09.00 - 12.00 SNT.
2018-06-12. kl. 09.00 - 12.00 SNT.
SYAB, SkidCar.

Banljuständning med radio: TWR-frekvens med 5 sek S/M-tryck 5 gr. i följd.
Radio-controlled runway light (PCL, Pilot Controlled Lighting)): 5 sek. with S/M-key, 5 times coherent.

***
Pågående arbeten: Nya grindar vid infart banände RW12.
***

I övrigt / Otherwise
Normalläge / Normal mode

Mera info: "Flygplatsfakta"

Nytillkomna Bokningar:  2018-05-15.


Updated: 2018-05-16. 19.14 GMT/UTC, 21.14 SNT


prev next


thumb_logo1_1024jpg

Teknikservice och webb.

Copyright 2018