Välkommen till Hultsfred Airport !

En flygplats för hela Norra Kalmar län.

 

VIKTIG INFORMATION / IMPORTANT INFORMATION


Hultsfred Radio: 123,550 MHz


Banljuständning med radio:

TWR-frekvens med 5 sek S/M-tryck 5 ggr i följd.

Radio-controlled runway-light:

5 sek. with S/M-key, 5 times coherent.2019-03-22 (V12), Fredag, kl. 08.00 - 12.00: (2). Banavstängning för flyg under denna tid. SYAB. Riskutbildning 2.

Kontakta flygplatsledningen för närmare uppgifter om tillgång till landningsbanan. ("Bokningar")


Se "Bokningar" för att se alla gjorda bokningar och lediga datum och tider.

Nytillkomna bokningar: 2019-03-15


Website updated: 2019-03-17. 19:09  GMT/UTC


prev next


thumb_logo1_1024jpg

Teknikservice och webb.

Copyright 2018