Välkommen till Hultsfred Airport !

En flygplats för hela Norra Kalmar län.


VIKTIG INFORMATION/IMPORTANT INFORMATION


Hultsfred Radio: 123,550 MHz


Landningsbanan delvis avstängd/Landing run partially off.

2018-06-26, kl. 0900-1200 Local time: SYAB-SkidCar.
(Piloter uppmanas hålla kontakt med SYAB)
(Pilots are advised to keep in touch with SYAB)
SYAB, Hultsfred Airport: Tel. 0495-132 42

***Banljuständning med radio: TWR-frekvens med 5 sek S/M-tryck 5 gr. i följd.
Radio-controlled runway light (PCL, Pilot Controlled Lighting)): 5 sek. with S/M-key, 5 times coherent.

***
Pågående arbeten: Nya grindar vid infart banände RW12.
***

I övrigt / Otherwise
Normalläge / Normal mode

Mera info: "Flygplatsfakta"

Nytillkomna Bokningar:  2018-06-21.


Updated: 2018-06-21. 20.04 GMT/UTC, 22.04 Local Time


prev next


thumb_logo1_1024jpg

Teknikservice och webb.

Copyright 2018