Välkommen till Hultsfred Airport !

En flygplats för hela Norra Kalmar län.

 

VIKTIG INFORMATION / IMPORTANT INFORMATION


Hultsfred Radio: 123,550 MHz


Banljuständning med radio:

TWR-frekvens med 5 sek S/M-tryck 5 ggr i följd.

Radio-controlled runway-light:

5 sek. with S/M-key, 5 times coherent.2018-11-21 (V47, Onsdag, kl. 08.00 - 16.30: (2) Bananavstängning för flyg under denna tid. SYAB. Riskutbildning 2.
2018-11-22 (V47, Torsdag, kl. 08.30 - 11.30: (2) Bananavstängning för flyg under denna tid. SYAB. Riskutbildning 2.


Se "Bokningar"

Nytillkomna bokningar: 2018-11-13


Website updated: 2018-11-18. 08:02  GMT/UTC


prev next


thumb_logo1_1024jpg

Teknikservice och webb.

Copyright 2018