Välkommen till Hultsfred Airport !

En flygplats för hela Norra Kalmar län.

 

VIKTIG INFORMATION / IMPORTANT INFORMATION


Hultsfred Radio: 123,550 MHz


Banljuständning med radio:

TWR-frekvens med 5 sek S/M-tryck 5 ggr i följd.

Radio-controlled runway-light:

5 sek. with S/M-key, 5 times coherent.


2018-12-14 (V50), Fredag, kl. 08.00 - 12.00: (2) Bananavstängning för flyg under denna tid. SYAB. Riskutbildning 2.


Se "Bokningar"

Nytillkomna bokningar: 2018-12-05


Website updated: 2018-12-13. 19:52  GMT/UTC


prev next


thumb_logo1_1024jpg

Teknikservice och webb.

Copyright 2018