•  

Bokningar


Registrerade bokningar:

(Gäller i regel dagtid mellan kl. 08 - 18, lokal tid).


OBS. Under tid som förberedelser eller tävling pågår på start/landningsbanan är banan avstängd för flyg.

Även stråkområde berörs.

Undantag gäller för ev. nödlandning och start och landning för t.ex. brandflyg.


*** 2018 ***


2018-11-17 (V46, Lördag, kl. 10.00 - 14.00: (1) Hela fältet bokat för "SYAB - Öppet hus". Stängt för all övrig trafik.

2018-11-21 (V47, Onsdag, kl. 08.00 - 16.30: (2) Bananavstängning för flyg under denna tid. SYAB. Riskutbildning 2.

2018-11-22 (V47, Torsdag, kl. 08.30 - 11.30: (2) Bananavstängning för flyg under denna tid. SYAB. Riskutbildning 2.

2018-12-07 (V49,   Fredag, kl. 08.30 - 11.30: (2) Bananavstängning för flyg under denna tid. SYAB. Riskutbildning 2.

==========================================================================================================

FÄLTÖVERSIKT

Bokning av / berör följande: 

(1) Hela fältet.

(2) Start/Landningsbana.

(3) Stråkområde. (Delområden: Sida om bana, Sydväst, Sydost och Norr).

(4) Rullbana/Driftingbana.

(5) (Utanför bantröskel, bana 12.

(6) Utanför bantröskel, bana 30.

(7) Del av fältområde.

(8) Terminalbyggnad.

(9) TWR.

(10) Övrigt enl. beskrivning.

Orientering i bilden:     <<<: Norr om banan.                            Upp: Öster. Ned: Väster.                             >>> Söder om banan.

Stråkområde 3 Sydväst: Speciellt avdelat för segelflyg.

________________________________________________________________________________________________


För förfrågningar och bokningar: Kontakta Evert Oscarsson (073-096 95 52).Eller skicka ett e-mail genom att fylla i fälten här nedan.