PS/historikBokningar                       


För förfrågningar och bokningar: Kontakta Evert Oscarsson (073-096 95 52).


Registrerade bokningar:

(Gäller i regel dagtid mellan kl. 08 - 18, lokal tid).


OBS. Under tid som förberedelser eller tävling pågår på start/landningsbanan är banan avstängd för flyg.

Även stråkområde kan beröras. Ta kont med flygplatsledningen     +46730969552    

Undantag gäller för ev. nödlandning och start eller landning för t.ex. brandflyg     

                                                    BOKNINGAR 2020                                                                                        
     PERIOD    2      Vecka 2003-2027 Måndag-Fredag  UMS SKELDAR  Utbildning  HELA Fältet utom Områdena SYAB--DRIFTINGBANA  

  20200418          Vecka 16  Lördag                    0800-1800                            DRIFTINGBANA Träningsdag egna tävlingsförare  

20200501-02     Vecka 18 Fredag-Lördag     0800-1800   Porsche Klubben Biltävling                           Områdena 2-8-9         

20200521-24    Vecka 21 Torsdag-Söndag  0800-1800  Västerviks Modellflygklubb  Tävling   ( Stråkområde  3  NORR ) 

20200530-31   Vecka 22 Lördag-Söndag    0800-1800  DRIFTINGBANA  Hultsfred Driftdays Tävling     

20200704-05   Vecka 27 Lördag-Söndag   0800-1800  DRIFTINGBANA  Hultsfred Driftdays  Tävling     

20200703-12   Vecka 27 Fredag- Söndag  0800-1800 SEGELFLYGLÄGER  Landskrona Flygklubb  ( Stråkområde 3 -8-9  Sydväst   )  

20200723-25   Vecka 30 Torsdag-Söndag 0800-1800 DRIFTINGBANA  SM-RM Tävling  HELA FLYGFÄLTET  

20200829-30   Vecka 35  Lördag-Söndag  0800-1800 DRIFTINGBANA  Hultsfred Driftdays Tävling        

20200919-20   Vecka 38  Lördag-Söndag 0800-1800  DRIFTINGBANA  Hultsfred Driftdays Tävling        
   
   


=========================================================================================================

FÄLTÖVERSIKT

Bokning av / berör följande: 

(1) Hela fältet.

(2) Start/Landningsbana.

(3) Stråkområde. (Delområden: Sida om bana, Sydväst, Sydost och Norr).

(4) Rullbana/Driftingbana.

(5) (Utanför bantröskel, bana 12.

(6) Utanför bantröskel, bana 30.

(7) Del av fältområde.

(8) Terminalbyggnad.

(9) TWR.

(10) Övrigt enl. beskrivning.

Orientering i bilden:     <<<: Norr om banan.                            Upp: Öster. Ned: Väster.                             >>> Söder om banan.

Stråkområde 3 Sydväst: Speciellt avdelat för segelflyg.

________________________________________________________________________________________________

Skicka gärna ett e-mail genom att fylla i fälten här nedan.