•  

Bokningar
Registrerade bokningar:

(Gäller i regel dagtid mellan kl. 08 - 18, lokal tid).


OBS. Under tid som förberedelser eller tävling pågår på start/landningsbanan är banan avstängd för flyg.

Även stråkområde berörs.

Undantag gäller för ev. nödlandning och start och landning för t.ex. brandflyg.


*** 2018 ***

2018-04-14--04-15, (V15. Lördag och Söndag: (2,8,9) Flygövning. Frivilliga Flygkåren, Norrtälje. FFK.

2018-04-28 (V17), Lördag: (2,8,9) Motorsport. Träning/Tävling. Sveriges MotorCyklister (SMC).

2018-05-04--05-06, (V18. Fredag t.o.m.Söndag): (3, Sydväst, 8) Del av Segelflygvecka). Gotlands FLygklubb, Segelflygsektionen.

2018-05-05 (V18, Lördag): (2,8,9) Motorsport. Träning/Tävling. Porsche Club Sverige.

2018-05-07--05-13, (V19, Måndag t.o.m. Söndag): (3, Sydväst, 8) Forts. Segelflygvecka. Gotlands Flygklubb, Segelflygsektionen.

2018-05-21(V20, Måndag t.o.m. 05-31(V22, Torsdag): (1) Försvarsövning.

2018-06-02 (V22, Lördag): (1) Summer Meet. Hultsfred Motorklubb.

2018-06-08 (V23, Fredag): (2,8,9) High Speed Truck Event. Förberedning inför tävling. Start kl. 18.

2018-06-09 (V23, Lördag): (2,8,9)High Speed Truck Event. Tävling kl. 08-18.

2018-06-29 (V26, Fredag): (2,8,9) High Speed Truck Event. Förberedning inför tävling. Start kl. 18.

2018-06-30 (V26, Lördag): (2,8,9) High Speed Truck Event. Tävling kl. 08-18. (del av intekterna denna dag går till välgörenhet).

2018-07-07 (V27, Lördag): (2,8,9) Motorsport, Träning/Tävling. Porsche Club Sverige.

2018-07-17 (V29, Tisdag): (1) V8 Challenge.

2018-07-27 (V30, Fredag: (2,8,9) kl. 18 >> Förberedelser inför Lördag. Motorsport. Kalmar Sportvagnsklubb.

2018-07-28/V30, Lördag: (2,8,9) kl. 08-18 Tävling. Motorsport. Kalmar Sportvagnsklubb.

2018-07-28,29 (V30. Lördag, Söndag): (3, Sydväst,8) Del av Segelflygvecka.

2018-07-30--08-05 (V31. Måndag - Söndag): (3, Sydväst,8) Segelflygvecka.

2018-08-11 (V32, Lördag): (2,8,9) Motorsport, Träning/Tävling. Porsche Club Sverige.

2018-08-24 (V34, Fredag): (2,8,9) High Speed Truck Event. Förberedning inför tävling. Start kl. 18.

2018-08-25 (V34, Lördag): (2,8,9) High Speed Truck Event. Tävling kl. 08-18.

2018-09-15 (V37, Lördag): (2.8.9) High Speed Truck Event. Tävling kl. 08-18.

2018-09-22 (V38, Lördag): (2,8,9) Motorsport. Peugeot Sportvagnsklubb.

2018-09-23 (V38, Söndag: (6,8,9) OBS: Endast utanför bantröskel RW30. Motorsport. Peugeot Sportvagnsklubb.


==========================================================================================================

FÄLTÖVERSIKT

Bokning av / berör följande: 

(1) Hela fältet.

(2) Start/Landningsbana.

(3) Stråkområde. (Delområden: Sida om bana, Sydväst, Sydost och Norr).

(4) Rullbana/Driftingbana.

(5) (Utanför bantröskel, bana 12.

(6) Utanför bantröskel, bana 30.

(7) Del av fältområde.

(8) Terminalbyggnad.

(9) TWR.

(10) Övrigt enl. beskrivning.

Orientering i bilden:     <<<: Norr om banan.                            Upp: Öster. Ned: Väster.                             >>> Söder om banan.

Stråkområde 3 Sydväst: Speciellt avdelat för segelflyg.

________________________________________________________________________________________________


För förfrågningar och bokningar: Kontakta Evert Oscarsson (073-096 95 52).Eller skicka ett e-mail genom att fylla i fälten här nedan.