•  

Bokningar


Registrerade bokningar:

(Gäller i regel dagtid mellan kl. 08 - 18, lokal tid).


OBS. Under tid som förberedelser eller tävling pågår på start/landningsbanan är banan avstängd för flyg.

Även stråkområde berörs.

Undantag gäller för ev. nödlandning och start och landning för t.ex. brandflyg.


*** 2018 ***

2018-06-26 V26, Tisdag, kl. 0900 - 1200 Local time): (2) Riskutbildning med Skidcar. SYAB.

2018-06-26--07-01 (V26, Tisdag t.o.m. Söndag): (8). Midnattssolsrallyt 2018. Webbplats.

2018-07-07 (V27, Lördag): (2,8,9) Motorsport, Träning/Tävling. Porsche Club Sverige.

2018-07-17 (V29, Tisdag): (1) V8 Challenge.

2018-07-27 (V30, Fredag: (2,8,9) kl. 18 >> Förberedelser inför Lördag. Motorsport. Kalmar Sportvagnsklubb.

2018-07-28/V30, Lördag: (2,8,9) kl. 08-18 Tävling. Motorsport. Kalmar Sportvagnsklubb.

2018-07-28,29 (V30. Lördag, Söndag): (3, Sydväst,8) Del av Segelflygvecka.

2018-07-30--08-05 (V31. Måndag - Söndag): (3, Sydväst,8) Segelflygvecka.

2018-08-11 (V32, Lördag): (2,8,9) Motorsport, Träning/Tävling. Porsche Club Sverige.

2018-08-24 (V34, Fredag): (2,8,9) High Speed Truck Event. Förberedning inför tävling. Start kl. 18.

2018-08-25 (V34, Lördag): (2,8,9) High Speed Truck Event. Tävling kl. 08-18.

2018-09-15 (V37, Lördag): (2.8.9) High Speed Truck Event. Tävling kl. 08-18.

2018-09-22 (V38, Lördag): (2,8,9) Motorsport. Peugeot Sportvagnsklubb.

2018-09-23 (V38, Söndag: (6,8,9) OBS: Endast utanför bantröskel RW30. Motorsport. Peugeot Sportvagnsklubb.


==========================================================================================================

FÄLTÖVERSIKT

Bokning av / berör följande: 

(1) Hela fältet.

(2) Start/Landningsbana.

(3) Stråkområde. (Delområden: Sida om bana, Sydväst, Sydost och Norr).

(4) Rullbana/Driftingbana.

(5) (Utanför bantröskel, bana 12.

(6) Utanför bantröskel, bana 30.

(7) Del av fältområde.

(8) Terminalbyggnad.

(9) TWR.

(10) Övrigt enl. beskrivning.

Orientering i bilden:     <<<: Norr om banan.                            Upp: Öster. Ned: Väster.                             >>> Söder om banan.

Stråkområde 3 Sydväst: Speciellt avdelat för segelflyg.

________________________________________________________________________________________________


För förfrågningar och bokningar: Kontakta Evert Oscarsson (073-096 95 52).Eller skicka ett e-mail genom att fylla i fälten här nedan.