Bokningar
Registrerade bokningar:

(Gäller i regel dagtid mellan kl. 08 - 18, lokal tid).


OBS. Under tid som förberedelser eller tävling pågår på start/landningsbanan är banan avstängd för flyg.

Även stråkområde berörs.

Undantag gäller för ev. nödlandning och start och landning för t.ex. brandflyg.


                                                              *** 2018 ***

2018-06-02 (V22, Lördag): (1) Summer Meet. Hultsfred Motorklubb.

2018-06-08 (V23, Fredag): (2,3,8,9) High Speed Truck Event. Förberedning inför tävling. Start kl. 18.

2018-06-09 (V23, Lördag): (2,3,8,9)High Speed Truck Event. Tävling kl. 08-18.

2018-06-29 (V26, Fredag): (2,3,8,9) High Speed Truck Event. Förberedning inför tävling. Start kl. 18.

2018-06-30 (V26, Lördag): (2,3,8,9) High Speed Truck Event. Tävling kl. 08-18. (del av intekterna denna dag går till välgörenhet).

2018-07-17 (V29, Tisdag): (2,3) V8 Challenge.

2018-08-24 (V34, Fredag): (2,3,8,9) High Speed Truck Event. Förberedning inför tävling. Start kl. 18.

2018-08-25 (V34, Lördag): (2,3,8,9) High Speed Truck Event. Tävling kl. 08-18.

2018-09-15 (V37, Lördag): (2.3.8.9) High Speed Truck Event. Tävling kl. 08-18.==========================================================================================================

FÄLTÖVERSIKT

Bokning av / berör följande: 

(1) Hela fältet.

(2) Start/Landningsbana.

(3) Stråkområde. (Delområden: Sida om bana, Sydväst, Sydost och Norr).

(4) Rullbana/Driftingbana.

(5) (Utanför bantröskel, bana 12.

(6) Utanför bantröskel, bana 30.

(7) Del av fältområde.

(8) Terminalbyggnad.

(9) TWR.

(10) Övrigt enl. beskrivning.


Kontakta Evert Oscarsson (073-096 95 52).Eller skicka ett e-mail genom att fylla i fälten här nedan.