Bokningar
Registrerade bokningar:


(Gäller i regel dagtid mellan kl. 08 - 18, lokal tid).


=================================================================


Bokning av/ berör följande: 

(1) Hela fältet.

(2) Start/Landningsbana.

(3) Stråkområde. (Delområden: Sida om bana, Sydväst, Sydost och Norr).

(4) Rullbana/Driftingbana.

(5) Utanför bantröskel, bana 12.

(6) Utanför bantröskel, bana 30.

(7) Del av fältområde.

(8) Terminalbyggnad.

(9) TWR.

(10) Övrigt enl. beskrivning.


Kontakta Evert Oscarsson (073-096 95 52).Eller skicka ett e-mail genom att fylla i fälten här nedan.