/historikBokningar                       


För förfrågningar och bokningar: Kontakta Evert Oscarsson (073-096 95 52).


Registrerade bokningar:

(Gäller i regel dagtid mellan kl. 08 - 18, lokal tid).


OBS. Under tid som förberedelser eller tävling pågår på start/landningsbanan är banan avstängd för flyg.

Även stråkområde kan beröras. Ta kont med flygplatsledningen

Undantag gäller för ev. nödlandning och start eller landning för t.ex. brandflyg.
 2019-09-27 ( V 39 ) Fredag 0730-1200 SYAB Skydcar Banan avstängd för flyg


    1. 2019-10-11 ( V 41 ) Fredag 0730-1200 SYAB Skydcar Banan avstängd för flyg                          


    a Period 1 V 935- V 951 Måndag-Fredag    UMS SKELDAR    2-8-9      UTBILDNING   

    bPeriod 2 V202- V 215 Måndag-Fredag  UMS SKELDAR   2-8-9        UTBILDNING

2019-10-12+13 (V41), Lördag+Söndag, kl.08.00-20.00: (3,SYDVÄST). Modellflygtävling. Höglandets Modellflygklubb.

                                                                         BOKNINGAR    2020                                                               

2020-05-21-24 V 021  Torsdag-Söndag  Västerviks Modellflygklubb  ( Stråk.omr NORR 3 )


   
   


=========================================================================================================

FÄLTÖVERSIKT

Bokning av / berör följande: 

(1) Hela fältet.

(2) Start/Landningsbana.

(3) Stråkområde. (Delområden: Sida om bana, Sydväst, Sydost och Norr).

(4) Rullbana/Driftingbana.

(5) (Utanför bantröskel, bana 12.

(6) Utanför bantröskel, bana 30.

(7) Del av fältområde.

(8) Terminalbyggnad.

(9) TWR.

(10) Övrigt enl. beskrivning.

Orientering i bilden:     <<<: Norr om banan.                            Upp: Öster. Ned: Väster.                             >>> Söder om banan.

Stråkområde 3 Sydväst: Speciellt avdelat för segelflyg.

________________________________________________________________________________________________

Skicka gärna ett e-mail genom att fylla i fälten här nedan.