Bokningar
Registrerade bokningar:


(Gäller i regel dagtid mellan kl. 08 - 18, lokal tid). 


2017. V33, Tisd. 15 aug.: Företrädesvis (3) Stråkområde (sydost om banan), utom (2) Start/Landningsbana                                                      (d.v.s. banan påverkas ej denna dag). Nordisk Modellflygtävling. (förberedelsedag).


2017, V33, Onsd. 16 aug. t.o.m. Sönd. 20 aug.: (1) Hela fältet + Luftrum. Nordisk Modellflygtävling.

OBS ! Allt annat flyg i området är avlyst dessa dagar. (16 t.o.m. 20 aug.).

2017, V37, Lörd. 16 sept.:  (1) Hela fältet + TWR. (Banan avstängd, 08-18). Porsche Club Sverige, Final.


2017, V38, Lörd. 23 sept.: (1) inkl. (2). Hela fältet, (Banan avstängd, 08-18). Svenska Peugeotklubben.


2017, V38, Sönd. 24 sept.: (6) + (9). Utanför bantröskel RW30 + TWR. Banan öppen för flyg. Svenska Peugeotklubben.


=================================================================


Bokning av/ berör följande: 

(1) Hela fältet.

(2) Start/Landningsbana.

(3) Stråkområde. (Delområden: Sida om bana, Sydväst, Sydost och Norr).

(4) Rullbana/Driftingbana.

(5) Utanför bantröskel, bana 12.

(6) Utanför bantröskel, bana 30.

(7) Del av fältområde.

(8) Terminalbyggnad.

(9) TWR.

(10) Övrigt enl. beskrivning.


Kontakta Evert Oscarsson (073-096 95 52).Eller skicka ett e-mail genom att fylla i fälten här nedan.